Novosti

Date 22.01.2021.

Jednakost: deseta obljetnica stupanja na snagu Konvencije UN-a o pravima osoba ...

Prije deset godina Europska unija ratificirala je Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom. Konvencija je predstavljala pozitivan korak u zaštiti prava osoba s invaliditetom i ...

Date 19.01.2021.

U sklopu projekta Walk the Global Walk održana Internacionalna zimska škola

Aktivnosti EU projekta Walk the Global Walk, kojeg provodi JU Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove, nastavljaju se aktivno provoditi i u 2021. godini. ...

Date 19.01.2021.

Savjetovanje o dugoročnoj budućnosti prekogranične suradnje

Europski odbor regija nastavlja uklanjati prepreke s kojima se suočavaju građani koji žive u pograničnim regijama, čiji je utjecaj na svakodnevni život postao još očitiji tijekom COVID-19 ...

Date 18.01.2021.

Objava drugog po redu Javnog Poziva iz područja kulture za 2021. ...

OBAVIJEST o objavljivanju JAVNOG POZIVA za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada ...

Date 15.01.2021.

Potres u Hrvatskoj: Države članice EU-a šalju dodatnu pomoć

Nakon početne pomoći Hrvatskoj poslane odmah nakon razornog potresa 29. prosinca 2020., države članice EU-a šalju dodatnu nenovčanu pomoć. Vreće za spavanje, kontejneri za stanovanje, sustavi rasvjete ...

Partneri