O projektu

Samu uspješnost demokratskog razvoja i procesa usklađivanja unutar Europske unije, punopravnih članica, uvjetuju usklađenost s općim razvojnim politikama i strateškim dokumentima EU (a u skladu s kojima opet moraju biti usklađene i nacionalne politike zemalja kandidatkinja i naravno članica EU). Stoga su stav i mišljenje građana ključni u odabiru pravih političkih predstavnika,koji će tim smjerom uspješno voditi regije naše države, unutar EU, što neposredno uvjetuje život građana i njihov standard. Za formiranje osobnih stavova točna i pravovremena informacija je ključna, za čime građani Istre teže kako je to vidljivo i iz istraživanja koja su na ovome teritoriju provedena.

Istra, kao multikulturalna i multietnička pogranična regija, po svom povijesno zemljopisnom aspektu, oduvijek teži razvoju međunarodnih veza i odnosa sa susjednim državama EU. Građani koji gravitiraju na ovom području desetljećima žive kao „radnici-putnici“ unutar Europe. Stoga je otvaranje granica za ovo područje donijelo velike mogućnosti ali i velike izazove. Sprečavanje odlaska mladih ljudi s ovih područja u ostale dijelove EU ovisit će puno i o njihovoj informiranosti o mogućnostima koje EU pruža i bez permanentnog odlaska. Sudjelovanje u mnogim programima za mlade može omogućiti jače djelovanje u svojoj državi u cilju jačanja ovih teritorija i građenja većeg standarda, za kojim svaki građanin teži. Kada se govori o standardu misli se na sve oblike življenja, ne samo ekonomske, stoga uključivanje u društvene procese i sudjelovanje u demokratskim odlukama i procesima vodi do poboljšanja socijalne slike jedne zajednice.

EU Direct-Pula Pola je prilika koju je Grad Pula-Pola, u partnerstvu s Istarskom županijom, Istarskom razvojnom agencijom d.o.o. i Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, iskoristio kandidirajući projekt prema predstavništvu Europske komisije u Republici Hrvatskoj u cilju izgradnje novih modela međuinstitucionalne javne komunikacije po pitanju Europske unije a u cilju pružanja učinkovite potpore građanima za razvoj boljih gospodarsko-društvenih uvjeta u Puli i na cijelom istarskom poluotoku.
Europska komisija podupire mrežu pružatelja informacija u Europi, uključujući informacijske centre Europe Direct (EDIC). Stoga je otvaranje Informacijskog centra u Puli osmišljeno da vam pruži potporu ukoliko tražite odgovore na pitanja vezana uz sredstva financiranja, pozive na lokalne informacijske/kontaktne događaje vezane uz EU, dokumente i publikacije EU-a, upućivanje na druge izvore informacija, podatke za kontakt s nadležnim ustanovama.

Na lokalnom nivou, kroz EU Informacijske centre želi se postići interaktivna komunikacija s građanima. Cilj je pružiti što bolju potporu u neposrednom protoku informacija vezanih za mogućnosti i prednosti koje se pružaju građanima država članica EU te utvrđivanja stvarnih i aktualnih potreba na lokalnoj razini. Uspostava ovakvih sjedišta ključna je za razvoj komunikacijskog modela u cilju približavanja Europske unije lokalnim zajednicama s područja Istarske županije te građanima urbanih sredina. Logičan odabir za sjedište Informacijskog centra u Istri sa prepoznatljivim nazivom „EUROPE DIRECT“ Pula Pola, bio je grad Pula, najveći dvojezični istarski grad sa snažnom multikulturalnom komponentom, koji ima važnu ulogu u promicanju održivog urbanog razvoja odnosno gdje gravitira veliki broj građana Istre. Rad ureda odvijat će se svakim danom od ponedjeljka do petka od 9 do 13 sati a lociran je na jednom od najposjećenijih dijelova grada na adresi Giardini 2.

Kroz predviđene usluge žele se postići određeni specifični ciljevi odnosno informirati građane o Europskoj uniji i podizati razinu njihove osviještenosti čineći informacije lako dostupnima, odgovarati na pitanja građana vezana uz Europsku uniju i postati direktna veza između njih i EU-a na način da će biti prvi kontakt kojemu se mogu obratiti, nalazeći se pritom na frekventnom i svima dostupnom mjestu u Puli, podizati svijest građana o njihovim pravima, obvezama i mogućnostima u Europskoj uniji, pružiti građanima pomoć u pronalaženju relevantnih europskih institucija kako bi dobili odgovore na specifična pitanja, pružati informacije i usmjeravati poduzetnike o širokoj lepezi mogućnosti korištenja europskih financijskih instrumenata na raspolaganju za privatni sektor, promovirati aktivno građanstvo putem poticanja građana da se izraze, razmjene mišljenja i sudjeluju u donošenju odluka na  lokalnoj i regionalnoj razini te u javnim politikama EU, poticati na raspravu među posebnim ciljanim skupinama ( sveučilišta, škole, udruge civilnog društva, intelektualci, kulturne institucije) o temama vezanim uz Europsku Uniju, poticati iskorištavanje EU fondova putem informiranja i specifičnih edukacija, omogućiti komunikaciju s predstavništvom Istarske županije pri Eu u Bruxellesu, uspostaviti i unaprjeđivati suradnju s Europe Direct uredima u Hrvatskoj i susjednim regijama.

Partneri