Novosti

Date 06.11.2018.

Vrijedna oprema za Tehničku školu Pula financirana EU sredstvima

U sklopu Europskog tjedna vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u Tehničkoj školi Pula održana je 6. studenog 2018. konferencija za novinare s ciljem predstavljanja EU ...

Date 06.11.2018.

Poziv na Fokus grupu u petak - što nam treba za ...

Prošli tjedan predstavljen je projekt +Resilient (Otvoreni resursi Mediterana za društvene inovacije i društvenog odgovornog poduzetništva), bio je to prvi sastanak na kojem je prisustvovalo 14 predstavnika ...

Date 05.11.2018.

INTERREG V-B Mediteran – 3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Otvoren je 3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga INTERREG Med programa. Opći cilj INTERREG Med programa je promicanje održivog rasta u mediteranskom području poticanjem inovativnih koncepata i ...

Date 02.11.2018.

Grad Pula započinje s provedbom programa o održivom gospodarenju otpadom za ...

Grad Pula započinje s provedbom programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom za projekt „RAZMISLI, ODVOJI, ŠTEDI!“ za što je s FZOEU i MZOE potpisan ugovor ukupne ...

Date 31.10.2018.

EU PROTECTS: EU Povezuje obične junake

Jeste li znali da EU povezuje osobe iz različitih država i omogućuje im da surađuju i štite vas i milijune drugih građana? Bez obzira na to pokušavaju ...

Partneri