Novosti

Date 18.11.2015.

Mogućnost zapošljavanja doktoranada u sklopu Horizona 2020.

U okviru međunarodnog konzorcija "REP-BIOTECH" čija se aktivnost financira sredstvima iz programa Horizon 2020, odnosno Mreže za inovativno osposobljavanje Marie Sklodowska – Curie, otvara se mogućnost angažiranja ...

Date 15.11.2015.

Poziv na Europski tjedan malog i srednjeg poduzetništva 2015.

Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o poziva građane na dvodnevno događanje u okviru Europskog tjedna malog i srednjeg poduzetništva koje će se održati 17. i 18. studenog 2015. ...

Date 15.11.2015.

U IDA-i održana radionica na temu Izrada investicijske studije poslovnog plana ...

U Istarskoj razvojnoj agenciji 12. listopada 2015. godine održala se edukacija na temu „Izrada investicijske studije poslovnog plana za privatne projekte”. Cilj je edukacije bio omogućiti polaznicima ...

Date 13.11.2015.

Pružanje podrške JL(R)S u pokretanju i provedbi projekata povećanja dostupnosti infrastrukture ...

U prostorijama Istarske razvojne agencije - IDA d.o.o. održana je radionica „Pružanje podrške u edinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pokretanju i provedbi projekata povećanja dostupnosti ...

Date 12.11.2015.

Najava europskog dana poslova Winter Seasoning

Hrvatski zavod za zapošljavanje i EURES Hrvatska organiziraju Europski dan poslova „Winter Seasoning“ koji će se održati u Osijeku u 24. studenoga 2015. godine. Hrvatski građani s ...

Partneri