Nositelji projekta

Grad Pula

Grad Pula

Grad Pula ima više od 3000 godina a nastao je na brežuljku Kaštel gdje je izgrađeno prvo gradinsko naselje, utvrda Histra. Osim kružnog oblika dvije glavne gradske ulice, od prapovijesne gradine, ništa nije ostalo a prava gradska povijest započinje s Rimljanima. Službeno ime grada bilo je Colonia Pietas Iulia Pola, a imao je sve funkcije i građevine tipične za naseobinu rimskih doseljenika. Grad na jugozapadnom kraju Istarskog poluotoka razvio se na unutrašnjem dijelu prostranoga zaljeva i prirodno dobro zaštićene luke (dubine do 38 m) koja je otvorena prema sjeverozapadu s dva prilaza, neposredno s mora i kroz Fažanski kanal.

Današnja površina grada Pule iznosi 5.165 ha, od čega 4.150 ha na kopnu i 1.015 ha na moru, a omeđena je sa sjevera otocima Sv. Jerolim i Kozadom, gradskim naseljima Štinjan, Veli Vrh i Šijanskom šumom; sa istoka područjima Monteserpo, Valmade, Busoler i Valdebek; s juga Starom Plinarom, marinom Veruda i otokom Veruda; te sa zapada Verudelom, Lungomareom i Muzilom.

U Puli prevladava mediteranska klima, blagih zima i toplih ljeta s prosječnom insolacijom 2.316 sati godišnje ili 6, 3 sata dnevno, uz prosječnu godišnju temperaturu zraka od 13,2° C (od prosječnih 6,1° C u veljači do 26,4° C u srpnju i kolovozu) i temperaturnom oscilacijom mora od 7 do 26° C.

Grad Pula kao tradicionalno najrazvijenije gospodarsko središte Istarske županije temelje gospodarskog razvitka započelo je s brodograđevnom industrijom, danas nadaleko poznatom na svjetskom brodograđevnom tržištu. Proizvodne djelatnosti u Puli su raznovrsne, od proizvodnje cementa i stakla do prehrambene i tekstilne industrije. U Puli su također razvijene i uslužne djelatnosti i to u građevinarstvu i trgovini te prijevozničke usluge .

Djelatnost koja se u posljednjih tridesetak godina nikako ne može zaobići kada se govori o Puli jest turizam. Pogodnosti za razvoj turizma su prije svega u geografskom položaju grada, blagoj mediteranskoj klimi, očuvanom prirodnom okolišu, čistom moru, dobroj prometnoj povezanosti i bogatoj kulturno spomeničkoj baštini. Kako u samom gradu tako i široj okolici, turistička je ponuda raznovrsna te pruža niz mogućnosti za kvalitetan odmor. Na području Pule, uglavnom uz samu obalu te u središtu grada, smješten je velik broj hotela kao i apartmanskih naselja, kampova, dječjih i ferijalnih ljetovališta, te nekoliko nautičkih marina. Na nekoliko kilometara udaljenosti od grada nalazi se jedan od najpoznatijih nacionalnih parkova u Hrvatskoj, Otočje Brijuni, a u okolici grada brojna turistička naselja kao i manja pitoreskna mjesta, primjerice Vodnjan, Medulin, Ližnjan, Premantura, Peroj, Fažana itd.

Odsjek za informiranje, međunarodnu suradnju i europske politike

Grad Pula je, unutar Ureda Grada, od 1. siječnja 2012. godine u sklopu Odsjeka za informiranje, međunarodnu suradnju i europske politike odlučio razvijati ljudske resurse s ciljem što efikasnijeg  uključivanja u procese europskih integracija.

Aktivnosti odsjeka:

 • Razvoj ljudskih resursa u području EU
 • Stručno savjetovanje s aspekta EU politika
 • Izrada strateških dokumenata i projektnih prioriteta
 • Koordinacija gradskih upravnih odjela u EU sektoru
 • Stručna potpora gradskoj upravi u izradi projekata
 • Implementacija projekata razvoja ljudskog potencijale, informiranje i promocija politike EU

Navedene aktivnosti pridonose uspješnoj integraciji našeg grada, a time i naše države u Europsku Uniju, stvaranju mogućnosti veće mobilnosti ljudi, održavanju dobrosusjedskih odnosa u regiji i otvaranju perspektiva za nove generacije kroz kulturnu razmjenu i razmjenu iskustava.

Odsjek obavlja organizacijske i stručno-administrativne poslove za potrebe protokola i odnosa s javnošću, poslove informiranja, te poslove vezane uz pripremu i izradu projekata i programa međunarodne suradnje i suradnje s Europskom unijom.

Grad Pula je zasad surađivao s Europskom Unijom najviše u vidu sudjelovanja u projektima financiranim iz različitih EU programa ili realiziranim uz pomoć inozemnih gradova partnera. Stečena iskustva u razvijanju projektnih ideja i njihovoj konkretnoj realizaciji predstavljaju temelj znanja neophodnog za uspjeh u budućem korištenju sredstava europskih strukturnih fondova budući da je Republika Hrvatska postala punopravna članica Europske Unije.

Grad Pula je uključen u realizaciju projekata financiranih sredstvima Europske Unije od 2004. godine, a zajedničkim radom na ovim projektima proteklih je godina uspostavio zavidnu suradnju s raznim gradovima iz Jadranske regije, posebice onima u susjednoj Sloveniji i Italiji koji su obuhvaćeni u EU programu jadranske prekogranične suradnje.

Grad Pula sudjelovao je kao partner ili nositelj u nizu projekata, o kojima opširnije možete pročitati na službenoj stranici Grada. Na istom mjestu možete naći kratke opise i daljnje informacije o već realiziranim projektima, onima u tijeku i projektima koje je Grad Pula kandidirao na jedan od natječaja EU programa i čekaju zeleno svjetlo.

Više informacija »

Istarska županija

Istarska županija

Istarska županija jedna je od 20 hrvatskih županija, administrativno podijeljena na 41 teritorijalnu jedinicu lokalne samouprave – na 10 gradova i 31 općinu. Županija obavlja poslove od područnoga (regionalnog) značaja, a osobito poslove koji se odnose na: školstvo, zdravstvo, prostorno i urbanističko planiranje, gospodarski razvoj, planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova.

Predstavničko tijelo Istarske županije je Skupština, a izvršno tijelo Župan koji ima tri zamjenika. Sjedište Istarske županije nalazi se u Pazinu. Županijska upravna tijela su upravni odjeli i službe koji su ustrojeni za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga županije, kao i za obavljanje poslova državne uprave prenijetih na županiju. Njihovo ustrojstvo uređuje se općim aktom u skladu sa zakonom i statutom, ukupno ih ima petnaest, a njima upravljaju pročelnici.

Istarska županija je još 1994. godine postala članom vrlo važnih i utjecajnih međunarodnih organizacija, inicijativa i mreža. Paralelno s aktivnostima u međunarodnim organizacijama, bilateralno je razvijala suradnju s različitim regijama Europe. Bilateralni odnosi s utjecajnim regijama te članstva u važnim međunarodnim organizacijama s vremenom su doveli i do plodne suradnje u gospodarstvu, odnosno do konkretnih projekata razvijenih u suradnji s regijama iz inozemstva, na različitim programima, posebice onim prekogranične suradnje.

Naime, Istarska županija u dosadašnjem se iskustvu iskazala u kandidiranju i implementaciji velikog broja europskih projekata. Tako je Županija implementirala više od 200 projekata iz europskih i drugih međunarodnih fondova. Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove u okviru dostupnih natječaja priprema međunarodne projekte te daje potporu subjektima Istarske županije i vanjskim subjektima vezano za pripremu projekata radi kandidiranja na dostupne fondove, a značajna je pažnja posvećena pravovremenoj i sveobuhvatnoj pripremi za kandidiranje projekata javnog, civilnog i privatnog sektora na strukturne fondove EU. 

Osim kandidiranja i implementacije europskih projekata, Istarska županija putem Upravnog odjela provodi niz aktivnosti vezanih uz educiranje kadrova o EU fondovima, mogućnostima dobivanja sredstava iz EU fondova, informiranja o natječajima, a sve u cilju jačanja apsorpcijskih kapaciteta jedinica lokalne i regionalne samouprave, agencija, različitih udruga i civilnog društva. Također,  izdaje informatički edukativni bilten EURO Info Newsletter, njeguje odnose s istarskim iseljenicima diljem svijeta, a za mlade, osim različitih edukacija, provodi i program razmjene mladih Eurodyssee.

Upravni odjel također veliku pažnju posvećuje aktivnostima informiranja građana, javne uprave, gospodarstva i civilnog društva o EU i važnim pitanjima u EU, i to putem web stranice www.istra-europa.eu i suradnje s lokalnim medijima (TV, Internet portali, novine).

Kontakt:

Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije
Flanatička 29, 52100 Pula,  Hrvatska
Tel: +385 52 352 177
Faks: +385 52 352 178
E-mail: interregional@istra-istria.hr

Više informacija »

Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o.

Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o.

Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. prva je regionalna i jedna od vodećih razvojnih agencija u Hrvatskoj. Osnovana je 14. prosinca 1999. godine kao operativno tijelo za provedbu razvojnih programa Istarske županije, odnosno Konzorcija za razvoj "Istra 21". Registrirana je pri Trgovačkom sudu u Rijeci 29. svibnja 2000. godine, dok je s radom započela 01. lipnja 2000. godine. Osnivači  IDA-e su Istarska županija i devet istarskih gradova: Buje, Buzet, Labin, Novigrad, Pazin, Poreč, Pula, Rovinj, Umag.

IDA je niz godina nezaobilazan čimbenik razvoja gospodarstva Istre. Njena je primarna uloga poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva u Istarskoj županiji i to kroz pružanje financijske podrške, provođenje edukacija, razvijanje poduzetničke infrastrukture, informiranje i savjetovanje poduzetnika, pružanje usluga potencijalnim stranim investitorima te provedbu različitih međuregionalnih i međunarodnih projekata usmjerenih na stvaranje povoljne poduzetničke klime u Istarskoj županiji. 

Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. prva je hrvatska regionalna razvojna agencija koja je  certificirala sustav upravljanja kvalitetom po međunarodnoj normi ISO 9001:2000. Provjeru je izvršila certifikacijska tvrtka SGS ICS te dana 22. ožujka 2004. godine izdala certifikat ISO 9001:2000 o usuglašenosti sustava upravljanja kvalitetom u IDA-i sa zahtjevima ove međunarodne norme.

Po ovlaštenju Istarske županije IDA je razvila oznaku vizualnog označavanja kvalitete Istrian quality (IQ), a znak je 2005. godine i registrirala.  Nedugo potom prezentiran je i projekt Istria quality apartments - jamstvo kvalitete smještaja "Domus Bonus".

U svibnju 2005. godine IDA je pod nazivom "Jamstvo za uspjeh" pokrenula i prvu kreditnu liniju u sklopu Konzorcija za jamstva "Istra 21", prve regionalne jamstvene sheme u Hrvatskoj osmišljene upravo u IDA-i.

Od strane Istarske županije, 2005. godine IDA je izabrana za koordinatora izrade Regionalnog operativnog programa (ROP-a) Istarske županije. ROP je izrađen tijekom 2006. godine, a Skupština Istarske županije usvojila ga je 11. rujna 2006. godine. Navedeni dokument tiskan je u travnju 2007. godine.

Od lipnja 2007. godine IDA je članica Koordinacija regionalnih razvojnih agencija županija Jadranske statističke regije - RAJ. Uz IDA-u, Koordinaciju čine i Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA d.o.o., Regionalna razvojna agencije PORIN d.o.o. iz Rijeke, Razvojna agencija Zadarske županije d.o.o. ZADRA, Regionalna razvojna agencija Šibensko-kninske županije te  Regionalna razvojna agencija Splitsko-dalmatinske županije.

Od listopada 2009. godine, u sklopu IDA-e djeluje METRIS - Centar za istraživanje materijala Istarske županije.

U rujnu 2010. godine, IDA je od strane Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva imenovana regionalnim koordinatorom razvoja Županijske razvojne strategije (ŽRS) za razdoblje od 2011. do 2013. godine.

Kao One Stop Shop za potencijalne inozemne investitore, IDA je 2007. godine uključena u MINGORP-ov projekt ICPR - "Razvoj investicijskog okruženja". Tijekom 2010., 2011. i 2012. odrađen je niz aktivnosti usmjerenih na poboljšanje investicijske klime, među ostalim, poboljšane su web stranice namijenjene investitorima te je izrađen promotivni film i materijali namijenjen promociji Istarske županije kao poželjne investicijske destinacije.

Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. kroz provedbu projekta Adriatic Cluster Club (IPA Adriatic, Cross Border Cooperation 2007- 2013) u prvoj polovici 2013. godine  uredila je i opremila poslovni prostor u Zagrebačkoj 30, u Puli. Prostor se nalazi iznad Centra za istraživanje materijala Istarske županije – METRIS, a ukupne je veličine 501,99 m2. Navedeni poslovni prostor IDA-in je Tehnološki inkubator, koji djeluje kao poduzetnički inkubator te je njegov rad usmjeren na pružanje pomoći malim poduzetnicima u realizaciji njihovih poduzetničkih inicijativa u početnoj fazi rasta i razvoja.

Adresa: Mletačka 12/IV, 52100 Pula
Tel: 052/381-900
Fax: 052/381-905
E-mail: ida-uprava@ida.hr 

Više informacija »

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva (u daljnjem tekstu: Zaklada) je neprofitna organizacija koja pruža podršku i potiče razvoj civilnog sektora. Osnovala ju je Istarska županija 4. listopada 2006. godine. 

Misija Zaklade je da potiče i promiče razvoj zajednica i aktivnog građanstva pružanjem financijskih potpora, informiranjem, savjetovanjem i razvojem međusektorske suradnje, te drugim oblicima podrške organizacijama civilnog društva. 

Vizija Zaklade je da svojim djelovanjem stvara aktivno civilno društvo koje u suradnji s javnim i poslovnim sektorom doprinosi razvoju lokalnih zajednica. 

Kroz zagovaranje, lobiranje i promicanje vrijednosti civilnog društva aktivan je sudionik u procesima stvaranja javnog mišljenja i poticanja aktivnog građanstva, a sve u cilju unapređenja demokratskog društva. 

Tri temeljne funkcije: 

a)  INFORMATIVNA: pruža aktualne informacije iz civilnog društva putem svojih mrežnih stranica, društvenih mreža (Facebook, Twitter), publikacija, objava u medijima i mjesečnog newsletter-a 'E-trokut'. Isto tako, za sve upite tim Zaklade stoji na raspolaganju svakim radnim danom. 

b) EDUKATIVNA: organizira i sudjeluje na radionicama, seminarima, okruglim stolovima i ostalim događanjima na temu civilnog društva u cilju poticanja dijaloga među svim dionicima u zajednici. 
Zaklada piše i provodi projekte zajedno s inozemnim partnerima čime omogućuje prijenos europskih iskustava i znanja na lokalnu razinu. 

C) FINANCIJSKA: tijekom cijele godine Zaklada raspisuje natječaje za projekte i građanske inicijative organizacija civilnog društva i tako doprinosi poboljšanju života u lokalnoj zajednici. Prema unaprijed utvrđenim i javnim kriterijima sredstva se dodjeljuju najkvalitetnijim prijavama. 

Vrijednosti na kojima se temelji djelovanje Zaklade jesu:

 • poštivanje ljudskih prava,
 • javnost djelovanja,
 • odgovornost,
 • suradnja i dijalog svih dionika u zajednici,
 • informiranost,
 • tolerancija i uvažavanje raznolikosti,
 • nenasilje,
 • umrežavanje
 • partnerstvo i
 • međusektorska suradnja.

KAKO ZAKLADA OSIGURAVA SREDSTVA ZA RASPISIVANJE NATJEČAJA

Zaklada je tijekom svog poslovanja uspostavila suradnju s raznim dionicima i tako razvila kvalitetne modele financiranja:

 • od 2006. godine sufinancira se iz proračuna Istarske županije
 • 2007. godine pokrenut je 'Fond gradova i općina' u suradnji s gradovima i općina s područja Istarske županije. Iz ovog Fonda, dva puta godišnje raspisuje se natječaj 'Mali projekti za bolje sutra'.
 • od 2007. godine provodi se Decentralizirani model dodjele financijskih potpora u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva, a na natječaje se mogu prijaviti organizacije civilnog društva iz Istarske, Primorsko- goranske i Ličko- senjske županije. Po Decentraliziranom modelu raspisuje se natječaj za građanske inicijative 'Naš doprinos zajednici' i dva puta godišnje natječaj za projekte 'Društveni kapital zajednice'.
 • 2010. godine pokrenut je Filantropski fond „Prijatelji Istre“ u suradnji s poslovnim subjektima koji prepoznaju važnost i ulogu civilnog društva, a posluju po načelima društveno odgovornog poslovanja. Iz ovog Fonda, raspisuje se natječaj jednom godišnje. 
Više informacija »

Partneri