Europe Direct Informacijski centar Pula-Pola 2015.

Video prilog o Europe Direct Informacijskom centru Pula-Pola (EDIC Pula-Pola) snimljen je tijekom 2015. godine, a financiran je kroz aktivnosti centra. Cilj reportaže je predstavljanje Informacijskog centra EDIC Pula-Pola, njegovih aktivnosti i funkcije u informiranja građana o Europskoj uniji te podizanju razine njihove osviještenosti čineći informacije lako dostupnima. U prvoj godini rada Informacijski centar EDIC Pula-Pola je osim informiranja građana o njihovim pravima, obvezama i mogućnostima unutar EU, organizirao i 11 besplatnih radionica za razne skupine građana. Neke od tema bile su „EU Program - Horizon 2020“, „Eures - Europska mreža poslova“, „Epso – Europski ured za odabir osoblja“, „Održivi urbani razvoj“ i „Aktivno građanstvo“. Osim organiziranja raznih događanja EDIC Pula-Pola je sudjelovao u 15 događaja diljem Istarske županije (21. Sajam knjige u Istri, 62. Pula Film Festival, sajam Pazi što jedeš…) kako bi predstavio svoj rad, usluge koje nudi te podijelio brojne korisne informativne i promotivne materijale.

Partneri