EU projekti u Istarskoj županiji

Reportaža „EU projekti u Istarskoj županiji“ snimljena je i financirana kroz aktivnosti Europe Direct Informacijskog centra Pula-Pola krajem 2014. godine. Cilj reportaže je predstavljanje EU projekata koje su različite institucije sa područja Istarske županije realizirale kroz predpristupne fondove, a kako bi se građani i različiti dionici upoznali i informirali o europskim pitanjima i projektima financiranima kroz EU fondove. Detaljnije je prikazano osam projekata iz različitih oblasti, od istraživanja i razvoja, revitalizacije kulturne i arhitektonske baštine, preko zaštite okoliša i gospodarenja otpadom do razvoja aktivnog građanstva.

EU projekti uključeni u reportažu su: Centar za gospodarenje otpadom Kaštijun, REVITAS Revitalizacija istarskog zaleđa i turizma u istarskom zaleđu, Active Communities for Europe A.C.E., Adriatic fortresses and military areas ADRIFORT, DIVA- Sanacija divljih odlagališta i podizanje svijesti o njihovoj štetnosti, SHAPE Shaping an Holistic Approach to Protect the Adriatic Environment between coast and sea, METRIS PLUS i Parenzana Magic.

Partneri