Novosti

Date03.07.2018.

U Veneciji održan prvi transnacionalni sastanak projekta +REsilient

Predstavnice Istarske županije i Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva sudjelovale su na trodnevnom kick-off meetingu (početnom međunarodnom sastanku svih partnera) koji zajedno surađuju i provode projekt „+REsilient:Otvoreni Resursi Mediterana za društvene inovacije i društveno odgovorno poduzetništvo“. Na sastanku koji se održao u Veneciji od 27. do 29.lipnja 2018., predstavljeni su ciljevi, rezultati, radne grupe i plan rada za provedbu aktivnosti projekta te svi partneri imaju priliku upoznati se sa detaljima provedbe projekta ali i međusobno.

U projektu, uz Istarsku županiju i Zakladu za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, sudjeluju 14 partnera iz 8 zemalja s područja Mediterana koji dolaze iz različitih sektora kako bi udružili snage i poduprijeli korištenje društvenih inovacija za bolji razvoj lokalnih zajednica. Glavni cilj projekta je potaknuti proces promjene javnih politika, poticati društvene inovacije i formirati klastere društvene odgovornosti i osjetljivosti kako bi se učinkovitije odgovorilo na društvene potrebe i pozitivno utjecalo na ekonomski održiv i pametan rast i razvoj povećanjem broja radnih mjesta zapošljavanjem marginaliziranih skupina, povećanjem broja socijalnih poduzeća te stvaranjem politika koje će omogućiti navedeno.

Projekt će uskoro biti predstavljen i u Puli, kada će se više informacija i detalja predstaviti svim zainteresiranima. Konkretne aktivnosti u našoj županiji počet će se provoditi na jesen.

Više info: OVDJE

Partneri