Novosti

Date01.09.2022.

Održan sastanak u okviru provedbe projekta „Europe Goes Local - Supporting Youth Work at Municipal Level“ (EGL)

U okviru provedbe projekta „Europe Goes Local - Supporting Youth Work at Municipal Level“ (EGL), u Zajednici tehničke kulture održan je sastanak na kojem su sudjelovali pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i mlade Grada Pule Ivana Sokolov sa suradnicima, službenice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, Odsjeka za europske politike, predstavnici udruge ZUM, udruge Pulska filmska tvornica, Volonterskog centra Istra, Škole za odgoj i obrazovanje, Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva Istra i Zajednice tehničke kulture Pula.

Sastanku je prisustvao Mario Žuliček, predstavnik Udruge gradova i mentor u Projektu EGL, s ciljem osnaživanja službenika Grada i dionika na lokalnoj razini u području kreiranja politika za mlade i rad s mladima.

Sastanak je održan kako bi se organizacije, koje provode aktivnosti usmjerene mladima, i drugi predstavnici mladih uključili i radili na zajedničkom umrežavanju, analizi resursa i potreba mladih, te definirali prijedlog projektnih aktivnosti radi utvrđivanja okvira izrade strateškog dokumenta - Lokalnog programa za mlade Grada Pule, a u svrhu osiguravanja aktivnog sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka i kreiranja lokalne politike za mlade Grada Pule-Pola.

Partneri