Novosti

Date03.12.2015.

EDIC Pula-Pola na 21. Sajmu knjige u Istri

Nakon što je protekle godine započeo s radom na informiranju građana iz Istarske županije o Europskoj uniji, Europe Direct Informacijski centar (EDIC) Pula Pola od danas sudjeluje u programu 21. Sajma knjige u Istri.

Posjetitelji Sajma na štandu EDIC-a Pula Pola moći će se informirati o aktivnostima Centra, postaviti pitanja o Europskoj uniji, pravima koja mogu ostvariti kao građani EU, o financiranju iz fondova EU, te se informirati iz sadržaja brojnih publikacija Europske unije o različitim temama. Također, na Sajmu će biti predstavljena i brošura EDIC-a o provedbi i korištenju Povelje o temeljnim pravima Europske unije, dokumenta u kojem su na jednom mjestu objedinjena sva osobna, građanska, politička, ekonomska i socijalna prava koja uživaju ljudi unutar Europske unije.

Fotografije


Partneri