News

Date09.03.2018.

Otvoren trajni poziv „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“

Datum završetka natječaja: 31.12.2019.

Tip sredstava: Bespovratna sredstva 

Fond: Europski socijalni fond

Budžet: 300.000.000,00 kn 

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Kratak opis natječaja: 

U okviru operacije ”Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”, koja se planira u modalitetu otvorenog trajnog Poziva, financirat će se projekti koji će doprinijeti usklađivanju obiteljskog i poslovnog života obitelji s uzdržavanim članovima rane i predškolske dobi kroz unaprjeđenje usluga i produljenje radnog vremena dječjih vrtića daljnjim razvojem postojećih i/ili uvođenjem novih programa. 

Projekti će poticati inovativan pristup u osiguranju produljenog radnog vremena novim načinima kombiniranja produljenog boravka, poslijepodnevnog i/ili smjenskog rada s ciljem veće dostupnosti, priuštivosti i obuhvaćenosti djece programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. 

Prihvatljivi prijavitelji:

  • dječji vrtić sukladno popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja,

  • jedinica lokalne samouprave.

Prihvatljive aktivnosti:

  • pružanje usluge produljenog boravka

  • pružanje usluge poslijepodnevnog i/ili smjenskog rada

  • jačanje kapaciteta odgojitelja/ica i stručnih suradnika u predškolskim ustanovama

  • unapređenje usluga u provedbi redovnih i posebnih programa

  • razvoj posebnih programa

  • promidžba i vidljivost

  • upravljanje projektom i administracija.

Iznos bespovratnih sredstava:

Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 500.000,00 Kn, dok najviši iznosi 15.000.000,00 Kn. Intenzitet potpore do 100% prihvatljivih troškova.

PPT: Prezentacija projekta "Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja"

Više info: strukturnifondovi.hr

Partners