News

Date10.05.2022.

U sklopu EU projekta “Centar podrške 521” ciklus radionica društvenih, emocionalnih i kognitivnih vještina

U sklopu projekta „Centar podrške 521“, provest će se ciklus radionica društvenih, emocionalnih i kognitivnih vještina.

Radionice su usmjerene osnaživanju korisnika u smislu prepoznavanja svojih snaga i slabosti, unaprjeđenja komunikacije i međuljudskih odnosa, kako se nositi sa stresom te kako rješavati probleme i donositi odluke.

Nositelj projekta je Grad Pula te Gradsko društvo Crvenog križa Pula, Društvo distrofičara Istre i Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre, kao partneri.

Voditeljica radionica bit će Nevija Srdoč, edukatorica u području psihosocijalne podrške, magistra psihologije.

Radionice će se održavati u Društvenom centru Rojc od 10 do 12 sati u sljedećim terminima:

I. grupa 16. i 23.5. te 13. i 27.6.2022.

II. grupa 17. i 24.5. i 16. i 28.6.2022.

III. grupa 18. i 25.5. i 15. i 29.6.2022.

IV. grupa 19. i 26.5. i 20. i 30.6.2022.

V. grupa 20. i 27.5. , 21.6. i 1.7.2022.

Svi zainteresirani mogu se prijaviti na mail: dosti@hi.t-com.hr te putem online obrasca https://forms.gle/KEYHwJi8CPQNPV6V7. Prijava mora sadržavati ime i prezime prijavitelja, adresu prebivališta, kontakt telefon/mobitel/e-mail te datum rođenja .

Prijava uključuje obvezu sudjelovanja na radionicama u sva četiri termina.

Projekt Centar podrške 521 provodi se u sklopu ITU Mehanizma, Europskog socijalnog fonda, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, Specifični cilj 9.i.1. - Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina u Urbanom području Pula. Trajanje projekta je 24 mjeseca od 25.05.2021. – 25.05.2023. godine. Vrijednost projekta je 2.563.680,34 kn i financiran je EU sredstvima u stopostotnom iznosu.

Kao korisnička skupina definirane su osobe s invaliditetom te osobe starije od 54 godine s prebivalištem na području UP Pula (gradovi Pula i Vodnjan te općine Barban, Fažana, Ližnjan, Marčana, Medulin i Svetvinčenat).

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj: 0916505576.

Partners