News

Date08.03.2018.

Istarska županija: Javni poziv za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2018. godini

Istarska županija raspisala je Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava za projekte malih virjednosti u 2018. godinu. Cilj Javnog poziva je pružanje financijske podrške udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva (zaklade, privatne ustanove, vjerske zajednice i druge neprofitne organizacije) za projekte malih vrijednosti, a u cilju podržavanja provedbe manjih projekata, aktivnosti, manifestacija, donacija i pokroviteljstva u prioritetnim područjima koja su utvrđena Javnim pozivom. Financijske podrške dodjeljivati će se i za nepredviđene aktivnosti udruga i drugih organizacija civilnoga društva koje iz opravdanih razloga nisu planirane u njihovom godišnjem planu kao i za planirane aktivnosti za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu planirana dovoljna sredstva.

Najniži iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi iznosi od 2.000,00 do 5.000,00 kuna dok je najviši iznos sredstava od 5.000,00 do 15.000,00 kuna, ovisno u području prijave projekta.

Prioritet u pružanju financijske podrške imati će oni projekti/programi koji su usklađeni s općim ciljevima i ciljevima razvoja prioritetnog područja iz djelokruga upravnog tijela Istarske županije od kojeg se traži financijska podrška, a koji su utvrđeni strateškim i razvojnim dokumentima Istarske županije.

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva  iznosi  440.000,00kuna, a rok za dostavu prijava je do 31. prosinca 2018. godine odnosno do iskorištenja planiranih financijskih sredstava.

Više info: OVDJE

Partners