News

Date27.12.2019.

Video prilog o aktivnostima Europe Direct Informacijskog centra Pula-Pola u 2019. godini

Video prilog o Europe Direct Informacijskom centru Pula-Pola (EDIC Pula-Pola) snimljen je tijekom 2019. godine, a financiran je kroz aktivnosti centra. Cilj video priloga je predstavljanje Informacijskog centra EDIC Pula-Pola, njegovih aktivnosti i funkcije u informiranja građana o Europskoj uniji te podizanju razine njihove osviještenosti čineći informacije lako dostupnima.

Tijekom 2019. godine Informacijski centar EDIC Pula-Pola, osim informiranja građana o njihovim pravima, obvezama i mogućnostima unutar EU-a, organizirao je i sudjelovao u brojnim događanjima. Među njima je Europski tjedan i Dan Europe, Europski tjedan mobilnosti, Festival multikulturalnosti, kampanja „EUandME“ u sklopu pulskog filmskog festivala, konferencija „Važnost javnih politika EU i kampanja Ovajputglasam“, „Digitalni marketing“ u IDA d.o.o., „Sa(n)jam knjige u Istri“ i mnoge druge.

U radu Informacijskog centra EDIC Pula-Pola, na adresi Giardini 2, koji je otvoren za građane radnim danima od 8 do 12 sati, sudjeluju djelatnici Grada Pule, Istarske županije, Istarske razvojne agencije d.o.o., Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva te Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. kako bi zajedničkim snagama i znanjem pomogli približiti brojne teme vezane uz EU stanovnicima cijele Istarske županije.

Video možete pogledati na: https://www.youtube.com/watch?v=GEm-fey2mFg

Partners