News

Date29.03.2019.

Konferencija „Važnost javnih politika Europske unije za razvoj civilnoga društva i info dan #Ovajputglasam.eu“

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva, Europe Direct Informacijski centar (EDIC) Pula-Pola i Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj organiziraju događaj „Važnost javnih politika Europske unije za razvoj civilnoga društva i info dan #Ovajputglasam.eu“ kako bi svim zainteresiranima približili temu javnih politika, informirali OCDe, studente i ostale zainteresirane o procesima i načinima donošenja javnih politika u Europskoj uniji, te kako bi kroz predavanja i panel razgovor osvijestili koliko je i zašto je važno stvarati uvjete za razvoj civilnoga društva, kao jednog od osnovnih temelja za razvoj zajednica i društva općenito.

Osim što će svim zainteresiranima biti približen pojam javnih politika, stručnjaci u tom području govoriti će i o važnostima javnih politika koje omogućuju razvoj civilnog društva, biti će predstavljene i Europske politike važne za razvoj civilnog društva. 

Predstaviti će nam se nekoliko primjera dobrih praksi kao što su Udruga ODRAZ - Održivi razvoj zajednice koja potiče i pruža potporu provedbi promjena usmjerenih prema održivosti. ODRAZ  vjeruje u potrebu aktivnog doprinosa stvaranju društvenog, gospodarskog i političkog okruženja u skladu s potrebama održivog razvoja. Rad Udruge Eko Kvarner predstaviti će nam okolišni aktivist Vjeran Piršić, ujedno i osnivač i predsjednik Udruge Eko Kvarner koja potiče i jača ulogu javnosti u ostvarivanju ustavnog prava na zdrav okoliš, te ostvarivanje objektivnih i stručnih uvida u probleme zaštite okoliša. Djelatnost Udruge odvija se kroz akcije, projekte i kampanje, na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Ana Žufić, Viša stručna suradnica za EU projekte i medije i predsjednica Savjeta mladih Općine Medulin predstaviti će nam izradu Lokalnog programa djelovanja za mlade kojega je Općina Medulin pokrenula 2014. godine kao jedna od rijetkih općina u Hrvatskoj, a u čijoj su izradi sudjelovali i mladi s područja Općine. Dok će nam Anka Kekez Koštro, znanstvena novakinja, predstaviti Nacionalnu strategiju izjednačavanja mogućnosti za osoba s invaliditetom u RH kao konzultantica na projektu „Podrška u primjeni mehanizama praćenja i evaluacije mjera Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine“.

Održati će se i panel razgovor o ulogama javnih politika u razvoju lokalnih zajednica sa posebnim naglaskom na razvoj civilnoga društva, kao važnog  čimbenika razvoja lokalnih zajednica, te kroz razgovor pokušati odgovoriti jesu li Europske politike za razvoj civilnoga društva jasne. 

U sklopu konferencije održati će se i Info dan Europski izbori 2019. kako bi se potaklo sve građane da izađu na izbore i glasaju, jer time sudjeluju u kreiranju Europe u kojoj žele živjeti. Europa pripada svima nama, a glasovanje u europskim izborima prvi je korak kojim doprinosimo europskoj demokraciji.

Nakon jutarnjeg programa slijediti će radionica o kreiranju javnih politika, koju će održati dr.sc. Anka Kekez Koštro sa Fakulteta političkih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu. 

Događaj je namijenjen predstavnicima organizacija civilnoga društva, jedinicama lokalne samouprave, učenicima srednjih škola i studentima te ostalim zainteresiranima, a održati će se u velikoj dvorani Kina Valli (Giardini 1, Pula) u petak 5. travnja 2019.

Prijaviti se možete putem sljedećeg linka: https://forms.gle/XPJDbk1WngvsMCEGA

 

 

 

dr.sc. Anka Kekez Koštro

Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

Mario Munta

Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu  

izv. prof. dr. sc. Kristina Afrić Rakitovac

Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković” Pula

INFO

INFO

INFO

 

 

 

Predviđeni program:

08:30 - 09:00 Prijave

09:00 - 10:00 Uvodna predavanja

  • Što su javne politike, dr.sc. Anka Kekez Koštro, Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
  • Europske politike važne za razvoj civilnoga društva Europe, Mario Munta, Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu  
  • Info Europski izbori 2019.: Tomislav Korman, Odnosi s javnošću, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj

10:00 - 10:30 Primjeri dobrih praksi: Uloga organizacija civilnoga društva u kreiranju javnih politika

Coffee break

10:45 - 12:30 Panel razgovor:  “Uloga javnih politika EU u razvoju lokalnih zajednica – poseban naglasak na razvoj civilnoga društva, kao važnog čimbenika razvoja lokalnih zajednica”

Sudionici:

  • dr.sc. Anka Kekez Koštro, Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
  • Helga Može Glavan, upraviteljica Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnoga društva
  • Mario Munta, asistent/predavač na kolegijima Javne politike i javne politike EU, Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
  • izv. prof. dr. sc. Kristina Afrić Rakitovac, Fakultet za ekonomiju i turizam “Dr. Mijo Mirković” Pula
  • Tomislav Korman, Odnosi s javnošću, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj

13:00 – 16:00 Radionica: Kreiranje javnih politika, dr.sc. Anka Kekez Koštro, Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

Mjesto održavanja radionice: Centar za EU i međunarodnu suradnju, Riva 8, Pula – zgrada „Admiraliteta“.

Fotografije


Partners