Events

Date 09.11.2018.

Dva novootvorena natječaja iz Programa ruralnog razvoja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je objavila dva nova natječaja iz Programa ruralnog razvoja. 1. Natječaj za tip operacije 3.2.1 Potpora za aktivnosti ...

Date 07.11.2018.

Istarska razvojna agencija poziva na edukaciju: e-poslovanje

Istarska razvojna agencija - IDA d.o.o. poziva Vas na dvodnevnu edukaciju na temu „e-poslovanje“ koja će se održati u Istarskoj razvojnoj agenciji, na adresi Mletačka 12/IV, 52100 ...

Date 06.11.2018.

Vrijedna oprema za Tehničku školu Pula financirana EU sredstvima

U sklopu Europskog tjedna vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u Tehničkoj školi Pula održana je 6. studenog 2018. konferencija za novinare s ciljem predstavljanja EU ...

Date 06.11.2018.

Poziv na Fokus grupu u petak - što nam treba za ...

Prošli tjedan predstavljen je projekt +Resilient (Otvoreni resursi Mediterana za društvene inovacije i društvenog odgovornog poduzetništva), bio je to prvi sastanak na kojem je prisustvovalo 14 predstavnika ...

Date 05.11.2018.

INTERREG V-B Mediteran – 3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Otvoren je 3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga INTERREG Med programa. Opći cilj INTERREG Med programa je promicanje održivog rasta u mediteranskom području poticanjem inovativnih koncepata i ...

Partners