Novità

Date10.01.2019.

Objavljen javni poziv za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pule - Pola u 2019. godini

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva i načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pule-Pola za 2019. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pule-Pola u 2019. godini , Grad Pula 9. siječnja 2019. godine raspisao je Javni poziv za financiranje programa, projekata,  manifestacija  i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pule - Pola u 2019. godini.

Grad Pula poziva udruge, umjetničke organizacije i ostale neprofitne organizacije koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u Javnom pozivu da se prijave za financijsku podršku programima, projektima, manifestacijama, aktivnostima, financijsku podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga  koji doprinose razvoju prioritetnih područja iz  Javnog poziva.  Prioritetna područja; Kultura: dramska, filmska i scenska djelatnost, književno stvaralaštvo, knjižnična i nakladnička djelatnost, likovna i muzejsko - galerijska djelatnost, glazbena i glazbeno - scenska djelatnost, inovativne umjetničke i kulturne prakse, međunarodna suradnja, kulturni amaterizam, Civilno društvo; nacionalne zajednice i manjine,  vjerske zajednice, udruge proizašle iz rata, sindikalne organizacije;  projekti, programi, manifestacije, aktivnosti, institucionalna i organizacijska podrška koji se odnose na nacionalne zajednice i manjine,  vjerske zajednice, udruge proizašle iz rata, sindikalne organizacije.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog poziva, odnosno do 9. veljače 2019. godine. Rok za podnošenje prijava za pojedina prioritetna područja je do 31. prosinca 2019. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava za tu namjenu. 

Tekst Javnog poziva i ostala popratna dokumentacija objavljeni su u rubrici Rad gradske uprave/Natječaji i nadmetanja http://www.pula.hr/hr/rad-gradske-uprave/natjecaji-i-nadmetanja/ te u rubrici Upravni odjel za kulturu pod Dokumenti i izvješća http://www.pula.hr/hr/uprava/upravni-odjeli-i-sluzbe/upravni-odjel-za-kulturu/dokumenti-i-izvjesca/

Više info: OVDJE

Responsabili