Novosti

Date12.01.2018.

Javno savjetovanje o fondovima EU-a u području kohezije

Komisija će 2018. izraditi sveobuhvatne prijedloge za sljedeću generaciju financijskih programa u sklopu višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje nakon 2020., odnosno dugoročnog proračuna EU-a. Prijedlozi Komisije bit će osmišljeni tako da se EU-u omogući da ostvari najvažnije ciljeve u područjima u kojima može postići više od država članica koje djeluju samostalno. Za to je potrebno pažljivo procijeniti što je dobro funkcioniralo u prošlosti i što bi se ubuduće moglo popraviti. Ovo je savjetovanje sastavni dio postupka i njegov je cilj prikupiti stajališta svih zainteresiranih strana o tome kako što bolje iskoristiti svaki euro iz proračuna EU-a.

Slična su savjetovanja već provedena u kontekstu evaluacija postojećih financijskih programa EU-a u nekoliko područja politike, među ostalim o dosadašnjoj uspješnosti i budućim izazovima. Stajališta dionika iznesena u okviru tih savjetovanja uzet će se u obzir u tekućem postupku izrade budućeg višegodišnjeg financijskog okvira.

Usporedno s ovim savjetovanjem provode se i druga, kojima je obuhvaćen cijeli spektar financiranja sredstvima EU-a: kohezija; ulaganja, istraživanje i inovacije, mala i srednja poduzeća te jedinstveno tržište; migracije; sigurnost; strateška infrastruktura; vrijednosti i mobilnost.

Partneri