Novosti

Date09.07.2018.

JAVNI POZIV za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana za 2019. godinu

Istarska županija raspisala je Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana za 2019. godinu. Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Istarske županije jesu kulturne djelatnosti i poslovi, projekti, programi i manifestacije u kulturi od interesa za Istarsku županiju.

U Program javnih potreba u kulturi Istarske županije uvrstit će se:

  • programi ustanova kojima je osnivač Istarska županija - Regione Istriana

  • programi ustanova i udruga od interesa za Istarsku županiju - Regione Istriana

  • programi ustanova i udruga koji se provode u kontinuitetu programi:

- zaštite i očuvanja materijalne kulturne baštine i muzeologije
- zaštite i očuvanja nematerijalne kulturne baštine
- književnosti i izdavaštva te književno nakladničke manifestacije
- vizualnih umjetnosti
- glazbeno, glazbeno-scenske i filmske djelatnosti
- iz područja novih medijskih kultura
- međunarodne kulturne suradnje
- institucionalne potpore strukovnim udrugama u kulturi

Rok za podnošenje prijava je do 03. kolovoza 2018. godine.

Kao posebni natječaji u okviru Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana za 2019. godinu, raspisat će se natječaj za otkup vrijednih knjiga, zbornika i časopisa i financijsku potporu književnom stvaralaštvu i nakladništvu te Javni natječaj za financiranje projekata i programa od interesa za opće dobro koje u području kulture provode udruge.

Više info: OVDJE

Partneri