Novosti

Date30.11.2018.

EDIC Pula-Pola Brošura 2018. „Europa u mom kvartu — EU projekti u Istarskoj županiji“

Kao godišnju brošuru za 2018. godinu EDIC Pula-Pola je odabrao temu „Europa u mom kvartu — EU projekti u Istarskoj županiji“. Od ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju prošlo je 5 godina. Taj 5. rođendan u europskoj obitelji prilika je za predstavljanje projekata koji se provode na regionalnoj i lokalnoj razini u Istarskoj županiji te izravno utječu na poboljšanje kvalitete života naših građana.

Ulaskom u EU, Hrvatska je postala korisnik Europskih strukturnih i investi­cijskih fondova te joj je za proračunsko razdoblje 2014.- 2020. na raspola­ganju preko 10,7 milijardi eura. U Istarskoj županiji je do sada ugovoreno oko milijardu i 600 tisuća kuna za projekte na prostoru cijele županije i to kroz 7203 potpisana ugovora. Projekti se u najvećoj mjeri odnose na ulaganja u komunalnu infrastruktu­ru, odvodnju, aglomeracije, pojačane aglomeracije, izgradnju smještajnih kapaciteta za studente u Puli, projekte asistenata u nastavi i druge.

Brošura je predstavljena na 24. Sajmu knjiga u Istri gdje će se od 29. studenog do 9. prosinca posjetitelji Sajma na informativnom štandu EDIC-a Pula-Pola moći informirati o aktivnostima Centra, postaviti pitanja o Europskoj uniji, pravima koja mogu ostvariti kao građani EU, financiranju iz fondova EU, te se informirati iz sadržaja ove ali i brojnih drugih publikacija Europske unije, te dobiti prigodne promotivne materijale.

Našu ovogodišnju  brošuru „Europa u mom kvartu — EU projekti u Istarskoj županiji“ možete pogledati OVDJE.

Partneri